انتقاد شورای شهری ها به تفاهم نامه پادگان 06 بوی دعوای سیاسی می دهد، شورائیان حرمت رئیسشان را هم نگه نمی دارند، برخی اعضا تخصصی ندارند اما اظهارنظر می کنند

به گزارش وبلاگ گفتگو، مدیرعامل بنیاد تعاون آجا گفت: سازمان ارتش قصد ندارد در دعواهای سیاسی وارد شود ولی ما از این موضوع (انتقاد شورای شهر تهران به تفاهم نامه پادگان 06) بوی دعوای سیاسی استشمام می کنیم.

انتقاد شورای شهری ها به تفاهم نامه پادگان 06 بوی دعوای سیاسی می دهد، شورائیان حرمت رئیسشان را هم نگه نمی دارند، برخی اعضا تخصصی ندارند اما اظهارنظر می کنند

گروه اجتماعی خبرگزاری وبلاگ گفتگو- میثم خاکپور؛ حدود دو هفته پس از مراسم عملیات احداث بوستان ارتش و تبدیل پادگان 06 به فضای سبز شهری که با حضور امیر موسوی فرمانده کل ارتش، پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر و جمعی از فرماندهان ارتش برگزار شد، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان 06 شدند.

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در بخشی از اظهارات خود در انتقاد به این تفاهم نامه می گوید: بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گزینه های مطلوب و ممکن که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد ... در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات مربوط به واگذاری پادگان 06 اشاره ای به بررسی های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است و چنین امری این شائبه را مطرح می کند که بررسی ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.

همچنین تنی چند از اعضای دیگر شورای شهر تهران یعنی الهام فخاری، احمد مسجد جامعی، حسن خلیل آبادی، حجت نظری و علی اعطا نیز نسبت به این موضوع به شهردار تهران تذکر داده و خواستار این موضوع شدند که هرگونه تفاهم در این زمینه بر اساس قوانین و مقررات مورد تأیید شورا قرار گیرد.

تفاهم نامه پادگان 06 براساس قانون انجام شود

این اظهارات در حالی از سوی شورای شهری ها مطرح شد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی انتقال پادگان 06 یک الگوی بسیار ارزشمند برای کل کشور دانست که می تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.

براساس تفاهم نامه ای که به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده از زمین پادگان 06 ارتش که حدود 50 هکتار وسعت دارد، ارتش سهمی 15 هکتاری دارد و مقرر شده که در 630 هزار مترمربع آن اقدام به بارگذاری کند و مابقی 35 هکتار آن تبدیل به بوستان و یا به عبارتی کاربری عمومی شهری شود.

انتقال پادگان ها از شهرها نیازمند ملزوماتی است

در همین خصوص امیر سرتیپ رضا خرم طوسی مدیرعامل بنیاد تعاون آجا در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری وبلاگ گفتگو در ارتباط با تذکرات بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص جزئیات واگذاری پادگان 06 به شهرداری تهران اظهار کرد: ما قانون جابجایی پادگان ها را داریم که در آن به طور مفصل به فرآیندی که در این انتقال مطرح است اشاره شده است.

وی ادامه داد: در گذشته پادگان ها کیلومترها با مرکز شهر فاصله داشتند اما با توسعه شهرها این مراکز نظامی در درون شهرها قرار گرفته و با توجه به این که پادگان ها از نظر سفرپذیری، نیروی انسانی و آموزشی ایجاب می کند که در بیرون شهرها باشند موضوع انتقال آنها را مطرح می کنند که البته این اقدام ملزومات مربوط به خود را دارد.

مدیرعامل بنیاد تعاون آجا با اشاره به این مطلب که وقتی پادگانی جابجا شده و در موضع جدید مستقر می شود باید بتواند کارهای امنیتی، مأموریت ها و مسئولیت های خود را به انجام برساند، گفت: انتقال پادگان به سادگی نیست و نمی توان به یکباره چند هزار نیروی امنیتی را منتقل کرد.

امیر خرم طوسی با بیان این که قانون مجوزهای لازم را برای انتقال پادگان 06 در اختیار ما قرار داد، گفت: با توجه به مجوز قانونی، ما از سلسله مراتب خودمان در نیروهای مسلح کسب اجازه کرده و آنها نیز پس از برگزاری جلسات مفصلی اعلام کردند پادگان را به فلان نقطه منتقل کنید و بر این اساس ما همچون موارد مشابه بر روی پادگان طرح گذاشته تا بتوانیم به نفع شهر سرانه های آن را تقویت کرده و گره هایی را در حوزه مدیریت شهری باز کنیم.

افرادی که شعار مردم و ملت می دهند خود به مردم ضربه می زنند

وی افزود: براساس اقدامی سنجیده و سطح بالا با شهرداری تهران در قالب کمیته های فنی و جلسه های کمیسیون ماده پنج مجوزهای لازم را دریافت کردیم. این موضوع همچنین در شورای عالی شهرسازی و معماری که عالی ترین شورای فنی تخصصی کشور در این حوزه است مطرح شد شورایی که کننده 7 وزیر، سازمان حفاظت محیط زیست، دبیری وزیر راه و شهرسازی، کنندگان شهرداری و شورای شهر که بعضی از آنها هم دارای حق رأی هستند. این شورای عالی در جلسات سنگین به نتیجه فعلی رسیده حال چهار نفر در شورای شهر از جمله رئیس کمیسیون فرهنگی آن، که تخصص لازم را هم ندارند آمده و شروع به اظهارنظر می کنند.

افرادی که تخصص لازم را در این زمینه ندارند به موضوع ورود کرده و حرف های بی مبنایی را مطرح کنند که قطعاً به ضرر مردم است. جالب اینجاست که این افراد هم شعار مردم و ملت ملت را سر می دهند در حالی که رونما و پوسته بحث دفاع از مردم و حقوق آنها است ولی درون آن عین ضربه زدن به مردم است

مدیرعامل بنیاد تعاون آجا اظهار کرد: خنده دار است موضوعی را که 10 ها نفر متخصص روی آن بحث کرده و به تصمیمی معقولی برای تهران رسیده اند که برای مردم مفید است و می تواند سرانه ها را ایجاد کند، افرادی که تخصص لازم را در این زمینه ندارند به موضوع ورود کرده و حرف های بی مبنایی را مطرح کنند که قطعاً به ضرر مردم است. جالب اینجاست که این افراد هم شعار مردم و ملت ملت را سر می دهند در حالی که رونما و پوسته بحث دفاع از مردم و حقوق آنها است ولی درون آن عین ضربه زدن به مردم است چون با این صحبت ها مردم را از یک پارک 35 هکتاری که از پارک شهر و پارک ملت هم بزرگ تر است محروم می کنند.

انتقال پادگان 06 باید منابع جابجایی آن را تأمین کند

امیر خرم طوسی با اشاره به این که ارتش از روی بیکاری اقدامی را انجام نمی دهد که به ضرر امنیت کشور باشد، گفت: ما باید عاقلانه و مدبرانه مجوزهایی را برابر قانون و منطق کاری دریافت کنیم به گونه ای که هم به نفع شهر باشد و هم از درون آن منابعی حاصل شود که بتواند هزینه این جابجایی را تأمین کند.

وی ادامه داد: در تمامی راستا واگذاری پادگان 06 ارتش بنایش این بود که قانون را فراروی خود قرار دهد این که بگوییم بله ارتش 100 درصد ارتش مجموعه را به پارک تبدیل کرده و هزینه آن را هم پرداخت می کند معین است که کاری ایده آلی، شعاری و ژورنالیستی بی معنا است و همه این را می فهمند.

در تفاهم نامه پادگان 06 بالاترین میزان واگذاری به نفع ملت انجام شد

مدیرعامل بنیاد تعاون آجا در ارتباط با قانون واگذاری پادگان ها، گفت: قانون به ما می گوید بین 42.5 تا 70 درصد واگذار کنید و ما آمدیم 70 درصد یعنی بالاترین واگذاری را انجام دادیم که به نفع ملت است و این کار برای ما یک وظیفه است.

امیر خرم طوسی با اشاره به این که این 70 درصد قرار است به تبدیل به پارک شده و سرانه های شهری را تقویت کند، عنوان نمود: 30 درصد باقی مانده مقرر شده تا بارگذاری خلوتی روی آن انجام گیرد. متخصصان معماری و شهرسازی به این موضوع واقف هستند که بارگذاری 630 هزار متر در 15 هکتار چه میزان بزرگوارانه است.

دوست نداریم یک اقدام مفید ملی در فضای منفی انجام شود

وی در ارتباط با تأثیر تداوم اظهارات غیرکارشناسی بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تفاهم نامه واگذاری پادگان 06 گفت: برای ما مهم است که در چه فضایی حرکت می کنیم، چه کسی را با این اظهارات ناراحت می کنیم؟ اگر که اظهارنظرهای خام آقایان که خالی از منطق تخصصی و علمی است ادامه داشته باشد و ما جو را نامناسب ببینیم دوست نداریم در یک جو نامناسب و منفی اقدام مفید ملی را انجام دهیم.

وقتی که این اقدام (تبدیل پادگان 06 به بوستان) به جای این که یک خدمت ملی تلقی شود این طور به نظر بیاید که اجحافی به شهر تهران تحمیل می کند چه الزامی برای انجام آن است.

مدیرعامل بنیاد تعاون آجا شرح داد: من اتفاقاً با آقای حناچی هم صحبت کردم و عنوان نمودیم و اگر ببینیم فضا، فضای مسموم، آلوده و ناجوری است چرا ما بیاییم و توافق کنیم. همین الان که اتفاقی نیفتاده صفر صفر شویم. وقتی که این اقدام به جای این که یک خدمت ملی تلقی شود این طور به نظر بیاید که اجحافی به شهر تهران تحمیل می کند چه الزامی برای انجام آن است.

امیر خرم طوسی اذعان کرد: چه کاری است که ارتش منابعش را پای کار بیاورد و بعد از آن اتفاقی که نباید بیفتد رخ دهد. البته که این موضوع با تصمیم من انجام نمی شود ولی من موافقم که اگر فضا، فضای همدلی و تأیید و تشکر نباشد بازگردیم و سر جای خودمان بایستیم و پادگان را سر جایش بازگردانیم و در این صورت چیزی هم از دست نداده ایم.

با چه عقلی در زمینه ای که تخصص ندارید ورود می کنید؟/ حرمت رئیستان را نگه دارید

وی افزود: ما به آقایانی که فکر می کنند تفاهم بر سر تبدیل پادگان 06 به بوستان به ضرر تهران است اثبات می کنیم اگر این اتفاق رخ ندهد به ضرر تهران خواهد بود. به جز رفت و آمدهای پادگان انتقال چند هزار نیرو از این محل برای رزمایش یا تیراندازی و حتی رفتن این نیروها به مرخصی با توجه به عرض کم خیابان پاسداران آن را قفل می کند.

مدیرعامل بنیاد تعاون آجا بار دیگر در انتقاد به اظهارنظرهای اخیر بعضی از اعضای شورای شهر نسبت به تفاهم نامه واگذاری پادگان 06، گفت: با چه عقلی کسانی که تخصص ندارد به موضوع ورود کرده و تصمیمی را که در سطح بالا گرفته شده را زیرسؤال می برند؟ انشاالله ما در برابر این اظهارات ایستادگی و مقاومت می کنیم و اجازه نمی دهیم این صحبت ها خللی در جریان این اقدام ایجاد کند.

با چه عقلی کسانی که تخصص ندارد به موضوع ورود کرده و تصمیمی را که در سطح بالا گرفته شده را زیرسؤال می برند

امیر خرم طوسی شرح داد: به نظر می رسد در شورای شهر انضباطی وجود ندارد چون این افراد حرمت رئیس خودشان (شورای اسلامی شهر تهران) را نگه نمی دارند چه برسد به ما. رئیس شورای شهر تهران خود در مراسم عملیات احداث بوستان ارتش و تبدیل پادگان 06 به فضای سبز شهری در ردیف اول نشست و در سخنرانی خود از آن تعریف کرد.

وی در پایان گفت: سازمان ارتش قصد ندارد در دعواهای سیاسی وارد شود ولی ما از این موضوع بوی دعوای سیاسی استشمام می کنیم. متأسفانه در مواردی مدیریت شهری خودشان نمی خواهند کاری انجام دهند.

4105

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا

به "انتقاد شورای شهری ها به تفاهم نامه پادگان 06 بوی دعوای سیاسی می دهد، شورائیان حرمت رئیسشان را هم نگه نمی دارند، برخی اعضا تخصصی ندارند اما اظهارنظر می کنند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتقاد شورای شهری ها به تفاهم نامه پادگان 06 بوی دعوای سیاسی می دهد، شورائیان حرمت رئیسشان را هم نگه نمی دارند، برخی اعضا تخصصی ندارند اما اظهارنظر می کنند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید